Elektroniskās tirdzniecības noteikumi COSIBELLA

 1. Vispārīgs
  1. Interneta Veikalu, kas pieejams vietnē www.cosibella.lv, pārvalda Cosibella Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa (Polija), PVN maksātāja kods: PL5223180504, KRS 0000832314, REGON: 385746050, e-pasts: info@cosibella.lv (Pārdevējs).
  2. Pircējs – persona, kas iegādājusies preces E-veikalā. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņš atbilst šajā punktā norādītajām prasībām, kas izvirzītas E-veikala pircējiem. Tiesības iegādāties preces E-veikalā ir:
   1. rīcībspējīgām, 18 gadu vecumu sasniegušām vai likumu kārtībā līdz pilngadībai pilnīgu rīcībspēju ieguvušām fiziskām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
   2. nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurām ir vecāku vai aizbildņu atļauja;
   3. juridiskām personām.
  3. Pirkšanas un pārdošanas līgums (tālāk – Līgums) – sastādīts preču pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju, ko veido Pircēja iesniegts un Pārdevēja apstiprināts preču pasūtījums un Pircēja apstiprināti noteikumi.
  4. Šie noteikumi ir Līguma, kas sastādīts starp Pircēju un Pārdevēju, saistoša un neatņemama daļa. Tie iepazīstina Pircēju ar E-veikala preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem, kā arī nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu, pārdošanu, preču apmaksas nosacījumiem, preču piegādes un izsniegšanas kārtību, Līgumslēdzēju atbildību un citiem nosacījumiem, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu E-veikalā.
  5. Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas E-veikalā iepazīstas ar visiem Noteikumiem un piekrišanu tiem apstiprina, atzīmējot ķeksīti “esmu iepazinies un piekrītu e-veikala noteikumiem”. Pircējam, kurš nav iepazinies un nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, vai kurš nesniedz personas datu to minimālajā apjomā, lai varētu noslēgt Līgumu, nevar veikt pasūtījumu. Apstiprinātie Noteikumi ir saistošs dokuments abiem Līgumslēdzējiem.
  6. Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un (vai) papildināt Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot interneta vietnē www.cosibella.lv . Jaunā Noteikumu redakcija tiek piemērota pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ko veic pēc Noteikumu publicēšanas vietnē www.cosibella.lv .
  7. Visi produktu attēli ir ilustratīvi.
 2. Elektroniskie Pakalpojumi
  1. Pārdevējs, izmantojot Internetveikalu, bez maksas sniedz Klientiem šādus elektroniskos pakalpojumus:
   1. Konts.
   2. nodrošināt klientiem iespēju veikt Pasūtījumus, slēgt Pārdošanas līgumus, saskaņā ar Regulā noteiktajiem nosacījumiem.
   3. groza pieejamība.
   4. informāciju par Produktu pieejamību.
   5. Biļetenu.
   6. Atzinumi par veikalu un produktiem.
  2. Pakalpojumu līgums tiek noslēgts ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi: (i) efektīva Klienta reģistrācijas veidlapas aizpildīšana un pieņemšana (nosūtīšana Pārdevējam), lai izveidotu Kontu, (ii) Piekrišana Regulai un (iii) Klienta apstiprinājums par Pakalpojumu līguma noslēgšanu, noklikšķinot uz Pārdevēja nosūtītās aktivizācijas saites, kas tika nosūtīta uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Norādītais konts ir bez maksas uz nenoteiktu laiku.
  3. Pārdevējs var atteikties reģistrēt Kontu, ja Klients pārkāpj 13. punkta a), b), c), f), g) apakšpunkta noteikumus.
  4. Groza izmantošana sākas ar brīdi, kad Klients groza pirmo Preci. Grozs ir vienreizējs pakalpojums, kas tiek sniegts bez maksas un pārstāj darboties, kad Klients iesniedz vai pārtrauc sniegt Pasūtījumu caur to. Atkarībā no pieejamajām funkcijām, Grozs var atcerēties informāciju par Klienta izvēlētajiem Produktiem arī pēc pārlūka sesijas beigām, bet nenodrošina Klienta izvēlēto Produktu pieejamību, lai pasūtījumu varētu veikt vēlāk.
  5. Lai uzsāktu informatīvā izdevuma pakalpojuma izmantošanu, Klientam ir jāpiekrīt saņemt komerciālu informāciju un jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē Biļetena pakalpojumu, atzīmējot atbilstošo izvēles rūtiņu vai noklikšķinot uz atbilstošās pogas attiecīgajā e-veikala laukā, norādot savu e-pasta adresi un noklikšķinot uz aktivizācijas saites, kas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi (Biļetena pakalpojuma sākuma brīdis).
  6. Viedokļi par veikalu un produktiem: Ievietojot saturu un piekļūstot tam, klients brīvprātīgi izplata saturu. Publicētais saturs neatspoguļo pārdevēja viedokli, un to nevajadzētu identificēt ar viņa darbībām. Pārdevējs nav satura nodrošinātājs, bet tikai vienība, kas nodrošina šim nolūkam piemērotus IKT resursus. Atsauksmes par Precēm var tikt izsniegtas tikai attiecībā uz Precēm, kuras Pārdevējs faktiski ir iegādājies e-veikalā un e-veikala Klients, kurš faktiski ir iegādājies pārskatīto Preci.
  7. Pārdevējs izmanto programmatūru, kas ļauj pārbaudīt, vai klientu viedoklis par konkrētiem produktiem ir balstīts uz šo produktu iepriekšējo iegādi veikalā. Izmantotā programmatūra nosaka, vai klients ir iegādājies pārskatīto produktu, pamatojoties uz viņa veikala pasūtījumu vēsturi.
  8. Atsauksmes varat pievienot divās vietās:
   1. izmantojot saiti darījuma e-pastā;
   2. Veikala produktu kartītē
  9. Abos gadījumos, lai pievienotu atgriezenisko saiti, klientam ir jāpiesakās savā kontā.
  10. Ja pārskats ir pievienots pēc produkta iegādes, tam tiks pievienota informācija "Atzinums apstiprināts ar pirkumu". Ja klients nav iegādājies pārskatīto produktu, blakus atsauksmei parādīsies informācija "Atzinums nav apstiprināts ar pirkumu"
  11. Aizliegts noslēgt fiktīvus vai iespējamus pirkuma līgumus, lai atstātu viedokli par produktu.
  12. Klients piekrīt, ka Pārdevējs var brīvi izmantot viedokļus vai citu saturu, kas ievietots Veikala tīmekļa vietnē. Pārdevējs nepublicē un neuzdod publicēt kļūdainus klientu viedokļus vai ieteikumus citām organizācijām, lai reklamētu savus produktus vai sniegtu sponsorētus viedokļus.
  13. Klients jo īpaši apņemas:
   1. pasūtījuma veidlapā un Kontā sniegt tikai pareizus, būtiskus un visus nepieciešamos Klienta datus, un šādu datu izmaiņu gadījumā nekavējoties atjaunināt datus, tai skaitā personas datus, ko Klients sniedzis Pārdevējam, noslēdzot Pārdošanas līgumu vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus;
   2. izmantot Elektroniskos pakalpojumus tādā veidā, kas netraucē Pārdevējam, e-veikalam;
   3. elektronisko pakalpojumu izmantošana saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, regulu, kā arī paražām un noteikumiem par sociālo līdzāspastāvēšanu, kas pieņemti konkrētā jomā;  
   4. lai nodrošinātu Lietotājvārda un paroles konfidencialitāti, jo īpaši, lai nesniegtu tos nepiederošām personām. Pārdevējs nav īpaši atbildīgs par Kontā glabāto datu zudumu vai piekļuvi datiem, kas radušies, Klientam pārkāpjot iepriekš minēto pienākumu;
   5. savlaicīgi samaksāt pilnu Cenu un citas izmaksas, ko noteicis Klients un Pārdevējs; 
   6. nesniegt un nepārsūtīt Internetveikalā jebkādu saturu, kas ir aizliegts ar piemērojamiem tiesību aktiem, jo īpaši saturu, kas pārkāpj trešo personu īpašumtiesības vai to personiskās tiesības;
   7. neveikt tādas darbības kā: (i) lai nosūtītu vai publicētu nepieprasītu komerciālu informāciju e-veikalā vai publicētu jebkādu saturu, kas pārkāpj tiesību aktus (nelikumīga satura publicēšanas aizliegums), (ii) lai iesaistītos jebkādās informācijas darbībās vai jebkādās citās darbībās, kuru mērķis ir iegūt informāciju, kas nav paredzēta Klientam, tostarp citu Klientu datus, vai iejaukties e-veikala darbības principos vai tehniskajos aspektos, (iii) pārveidot Pārdevēja sniegto saturu neatļautā veidā, jo īpaši internetā
  14. Pārdevējs tehnisku iemeslu dēļ uz laiku, bet ne ilgāk kā uz 48 stundām, var atslēgt dažas e-veikala funkcijas, lai to uzlabotu, pievienotu pakalpojumus vai veiktu apkopi. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai katru reizi informētu par tehniskiem pārtraukumiem, ievietojot attiecīgu ziņojumu e-veikala mājas lapā.
  15. Pārdevējs var izbeigt Pakalpojumu sniegšanas līgumu šādu svarīgu iemeslu dēļ:
   1. veids, kādā tiek izmantoti elektroniskie pakalpojumi, ir pretrunā e-veikala principiem un nolūkam;
   2. klienta darbība ir pretrunā ar spēkā esošajām morāles normām, veicina vardarbību vai noziedzīgu darbību un pārkāpj trešo personu tiesības;
   3. Klients ir pārkāpis Noteikumu II, 13. punkta d) apakšpunktu; 
  16. Pardavėjo pateiktas Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo pareiškimas bus išsiųstas Kliento nurodytu el. pašto adresu
  17. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo terminas kiekvienai šaliai yra 14 dienų. Paslaugų sutarties nutraukimas bet kurios iš šalių iniciatyva prilygsta Paskyros ištrynimui.
 3. Preču pasūtīšana, Līguma stāšanās spēkā
  1. Preču un pakalpojumu cenas, kas redzamas E-veikalā un pasūtījumā, tiek norādītas EUR (eiro), ieskaitot tajā brīdī pēc tiesību aktiem spēkā esošo PVN (pievienotās vērtības nodokļa) lielumu.
  2. Produktu cenas ir norādītas zem produktiem interneta veikalā. Cenai tiek pievienota maksa par preču piegādi, ja vien maksājot par precēm nav norādīta cita informācija. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa pircējam tiek norādīta aizpildot visu informāciju, kas saistīta ar pirkumu.
  3. Pircējs var pasūtīt / iegādāties preces šādos veidos:
   1. Reģistrējoties kā jauns lietotājs www.cosibella.lv tiešsaistes veikalā vai pieteicies uz sava vārda, ja viņš jau iepriekš bija reģistrējies.
   2. Bez reģistrācijas, pēc nepieciešamās informācijas aizpildīšanas.
  4. Pircējam attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos ir jānorāda pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pienācīgai izpildei: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  5. Lai iegādātos interneta veikalā pieejamos izstrādājumus, iepirkumu grozā jāpievieno vēlamie produkti. Lai veiktu pasūtījumu, aizpildiet nepieciešamos datu laukus un atlasiet atbilstošo produkta piegādes veidu.
  6. Iepirkumu grozā ir iespējams mainīt produktus un daudzumus, kā arī izņemt produktus no iepirkumu groza, pirms esat veicis pasūtījuma apmaksu.
  7. Pircējs attiecīgajos E-veikalā sniegtajos informācijas laukos ieraksta precīzu un nemaldinošu informāciju par sevi, kas Pārdevējam nepieciešama precīzai tālākai pasūtījuma izpildei.
  8. Pircējs ir atbildīgs par www.cosibella.lv pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas no veidlapā sniegto datu maldīguma vai neprecizitātes.
  9. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo tiešsaistes veikalu.
  10. Atbildot uz saņemto Pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu, apstiprinot Pasūtījuma pieņemšanu un tā pārbaudes uzsākšanu.
  11. Pārdevējs pēc Pasūtījuma pārbaudes nosūta Klientam e-pastu ar:
   1. apstiprinājums par viena vai vairāku atsevišķu piedāvājumu, kas iesniegti saskaņā ar Rīkojumu, pieņemšanu, vai
   2. informāciju par nespēju pieņemt visus Klienta piedāvājumus, tai skaitā noteiktu apmaksas vai piegādes veidu vai Papildu pakalpojumu apjomu, svarīgu iemeslu dēļ, jo īpaši, ja nav preces, nav samaksāts par pasūtījumu vai Klients pārkāpj Regulas II nodaļas 13. punktu.
  12. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts e-veikalā.
  13. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pasūtījuma veidlapā.
 4. Pircēja tiesības/ Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir tiesības iepirkties E-veikalā, ievērojot Noteikumu kārtību.
  2. Vadoties pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma.
  3. Vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu IX. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ.
  4. Pircējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.
  5. Pircējam ir laicīgi jāsamaksā par precēm un preču piegādi (ja tiek piemērota preču piegādes maksa), kā arī jāpieņem preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  6. Pircējs apņemas nodrošināt savu pieejas datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka nekādas trešās personas neizmantos pieejas datus Pārdevēja preču pasūtīšanai un iegādei. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas nepārkāpt trešo personu intereses un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
  7. Pircējam reģistrācijas un pasūtījuma iesniegšanas formās ir jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un pareiza informācija par sevi, kura Pārdevējam ir nepieciešama Līguma izpildei. Ja, aizpildot reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formas, Pircējs iesniedz neprecīzus, kļūdainus vai maldinošus personas datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja iespējas lietot E-veikalu. Ja Pircēja reģistrācijas vai pasūtīšanas formās norādītie personas dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno, pretējā gadījumā Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas Pārdevējam sniegtās neprecīzās un (vai) neaktuālās kontaktinformācijas dēļ.
  8. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un veikt citas obligātās darbības preču saņemšanai. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai norādīt citu personu, kura pieņems preces. Informāciju par personu, kura Pircēja uzdevumā pieņems preces, Pircējs norāda, aizpildot pasūtījuma iesniegšanas formu.
  9. Pircējam ir jāveic citas saistības, kas paredzētas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, Noteikumos un Privātuma politikā.
 5. Pārdevēja tiesības/ Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējam ir tiesības apturēt, mainīt un izbeigt konkrētu E-veikala funkciju vai tā daļu darbību, mainīt esošo elementu izvietojumu, mainīt pārdodamo preču vai pakalpojumu sniegšanas apjomu vai veidu, apturēt, izbeigt preču vai pakalpojumu vai to daļu sniegšanu.
  2. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju lietot E-veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju Kontā, ja Pircējs mēģina kaitēt E-veikala darbības stabilitātei, drošībai vai pārkāpj savas saistības.
  3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs laicīgi nesamaksā par precēm vai atsakās maksāt preču piegādes vai saņemšanas laikā.
  4. Pārdevējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.
  5. Pārdevējs apņemas saskaņā ar Noteikumiem un citiem Pārdevēja dokumentos noteiktajiem nosacījumiem radīt Pircējam iespēju izmantot E-veikala sniegtos pakalpojumus.
  6. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem, apstrādāt Pircēja personas datus tikai Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikai saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  7. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi pēc Noteikumu VII punkta nosacījumiem.
  8. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ, piemēram, preču trūkums noliktavā, garāki par paredzēto preču piegādes termiņi un tamlīdzīgi, nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt līdzvērtīgu vai ar savām īpašībām pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt šo līdzvērtīgo vai ar savām īpašībām līdzīgāko preci, Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (triju) darba dienu laikā, ja apmaksa jau ir veikta.
  9. Pārdevējs apņemas veikt citus pienākumus, kas viņam ir izvirzīti Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
 6. Apmaksas veidi
  1. Pircējs par nopirktajām precēm var norēķināties vienā no šiem veidiem:
   1. PAYPAL
   2. GooglePay i ApplePay
   3. Ar bankas pārskaitījumu.
   4. ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas brīdī.
   5. skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas brīdī.
   6. Izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskos banku pakalpojumus. Izvēloties šo norēķināšanās veidu un apstiprinot pasūtījumu, Pircējs tiek novirzīts uz elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskajiem banku pakalpojumiem, kur viņš veic maksājumu tajā pašā dienā, kurā iesniedz pasūtījumu (PayU S.A., PayPro S.A., IAI S.A., PayPal (Europe). Izvēloties šo apmaksas veidu, atbildība par datu drošību gulstas uz elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku, jo visas naudas operācijas notiek elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku sistēmās.
  2. Sastādot līgumu, Pircējs piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti (PVN faktūrrēķini) Pircējam tiks iesniegti elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes.
 7. Piegāde
  1. Interneta veikals piegādā produktus Latvijas teritorijā.
  2. Interneta veikala produkti tiek piegādāti Pircēja izvēlētā veidā.
   • Latvijas Pasts
   • Venipak
   • Venipak Pickup + Locker
  3. Piegādes izmaksas sedz Pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta blakus nosūtīšanas veidam.
  4. Pārdevējs pasūtījumus sūta 1-2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas.
  5. Preču piegādei Pārdevējs izmanto kurjeru uzņēmumu sniegtos pakalpojumus (PAXYcourier s.r.o.).
  6. Preču piegādes laikā Pircējam vai viņa norādītajai personai, kura ir pilnvarota saņemt preces, kopā ar kurjeru jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.
  7. Ja Pircējs preces nesaņem noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, bet Pircējs nav samaksājis par precēm, tad tādas preces tiek atdotas Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts. Pircējam, kas ir atteicies no Līguma, ir jāatlīdzina Pārdevējam preču atdošanas izdevumi, t. i., preču piegādes maksa.
 8. Atteikuma Tiesības
  1. Patērētājs var izmantot likumiskās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma 14 dienu laikā bez iemesla norādīšanas, skaitot no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Produktu valdījumā.
  2. Lai ievērotu termiņu, ir pietiekami, ja Klients iesniedz Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma līguma pirms termiņa iztecēšanas. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt jebkādu paziņojumu, kurā informē par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma. Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma var tikt iesniegts:

   Omniva LV (sorting center) – Packeta International

   Dzirnieku iela 24 Mārupe,

   Mārupes novads, LV-2167 Latvia,

   info@cosibella.lv .

  3. Pārdevējs apstiprina atteikuma pieteikuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu Pircējam.
  4. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja paziņojums par atteikumu saņemšanas, atmaksā Patērētājam viņa veiktos maksājumus, ieskaitot Produkta piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radās, ja Klients ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko, parasto piegādes veidu, kas pieejams Interneta Veikalā). Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt Produktu no Patērētāja, Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Produktu atpakaļ vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par Produkta nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
  5. Ja Patērētājs ir izmantojis likumiskās atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā Patērētāja veiktos maksājumus, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam. Gadījumā, ja atmaksu nav iespējams veikt, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, jo Pārdevējs vairs neatbalsta konkrētu maksāšanas veidu, Pārdevējs veic atmaksu, izmantojot tādu maksāšanas veidu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst tā maksāšanas veida īpašībām, kuru iepriekš ir izmantojis Patērētājs.
  6. Patērētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma dienas, nosūta Produktu Pārdevējam vai nodod to Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav ierosinājis, ka Produktu paņems pats. Patērētājs var atgriezt preci uz adresi:

   Omniva LV (sorting center) – Packeta International

   Dzirnieku iela 24 Mārupe,

   Mārupes novads, LV-2167 Latvia

  7. Lūgums pēc iespējas pievienot Produkta iegādes apliecinājumu.
  8. Ja Patērētājs izmanto likumiskās atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu Produkta vērtības samazinājumu, kas radies Produkta lietošanas rezultātā, kas pārsniedz Produkta rakstura, īpašību un darbības noteikšanai nepieciešamo lietošanas veidu.
 9. Sūdzības par produktu / Neatbilstošas kvalitātes preču atdošanas un maiņas nosacījumi
  1. Atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Produkta piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas 2 gadu laikā no Produkta piegādes dienas
  2. Lietotājs var iesniegt sūdzību par iegādāto preci, jo īpaši rakstiski, uz šādu adresi:

   Omniva LV (sorting center) – Packeta International

   Dzirnieku iela 24 Mārupe,

   Mārupes novads, LV-2167 Latvia

   info@cosibella.lv .

  3. Parasti ir ieteicams piegādāt preci Pārdevējam kopā ar sūdzību, lai Pārdevējs to varētu pārbaudīt. Pārdevējs atbildēs uz sūdzību 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Pārdevējs šajā termiņā nesniedz atbildi, tiek uzskatīts, ka viņš ir atzinis sūdzību.
  4. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Klientam tādu Produktu, kurš atbilst Pirkuma līguma noteikumiem.
  5. Preces, ko Pārdevējs piedāvā iegādāties, ir piemērotā kvalitātē (preču īpašības atbilst preces aprakstam), ja:
   1. prece atbilst Pārdevēja E-veikalā sniegtajam aprakstam un tai ir tādas īpašības kā precei, ko Pārdevējs bija sniedzis kā paraugu vai modeli preces reklāmā;
   2. prece ir piemērota tādai lietošanai, kādā tāda veida preces parasti tiek lietotas;
   3. prece atbilst kvalitātes rādītajiem, kuri parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un uz kuriem Pircējs var pamatoti cerēt, vadoties pēc preces rakstura un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski pieejamajiem paziņojumiem, tajā skaitā reklāmām un marķējumam par konkrētajām preces īpašībām.
  6. Ja Pircējam ir pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs novērš pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai arī preci apmaina pret tādu, ar kuru ir nodrošināta preču atbilstība līguma noteikumiem, šajos Noteikumos un patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  7. Ja Pārdevējs nenovērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai neapmaina to pret citu preci, Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam prasīt, lai Pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
  8. Ja konstatējama preces neatbilstība Līguma noteikumiem, , Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci par saviem līdzekļiem un ar savu transportu vai arī atlīdzināt Pircējam neatbilstošās preces atdošanas izdevumus. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci Pircējs var atdot Pārdevēja.

   Omniva LV (sorting center) – Packeta International

   Dzirnieku iela 24 Mārupe,

   Mārupes novads, LV-2167 Latvia

  9. Pārdevējs atmaksā Pircējam naudu ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc tam, kad prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā. Pircējam visa samaksātā summa Pārdevējam ir jāatmaksā ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs par naudas atmaksāšanas veidu un kārtību vienojas citādi.
  10. Gadījumā, ja Produkta pārmērīgas lietošanas dēļ zūd Produkta vērtība, Pārdevējs novērtē Produkta vērtības zudumu, ņemot vērā katra atsevišķa gadījuma objektīvos kritērijus, un informē par to Klientu.
  11. Pārdevējs neatbild par Produkta neatbilstību attiecībā uz Produktiemšādā tvērumā:
   • piemērotība mērķiem, kādiem šāda veida produkti parasti tiek izmantoti, ņemot vērā spēkā esošus tiesību aktus, tehniskos standartus vai labas prakses;
   • Produkta esamība norādītajā daudzumā un tādu īpašību un izpildījuma, (tostarp ilgizturības funkcionalitātes, saderības un drošības) esamība, kāds ir tipisks šāda veida produktiem, un kādu Patērētājs var pamatoti sagaidīt;
   • piegāde kopā ar piederumiem , iepakojumu un pamācībām, kuras Patērētājs var saprātīgi sagaidīt;
   • produkts ir tāda pašā kvalitātē kā paraugs vai piemērs, kuru Pārdevējs darīja pieejamu Patērētājam pirms Pirkuma līguma noslēgšanas, un tas atbilst šāda parauga vai piemēra aprakstam;
   • ja Klients ne vēlāk kā Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri piekritis tam, ka Produktam nav konkrētas īpašības
  12. Ja Pircējs un Pārdevējs nespēj panākt vienošanos par strīdu, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā: https://www.ptac.gov.lv/ Patērētāju strīdu risināšanas komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas vietnē: https://ec.europa.eu/
  13. Ja nepiekrīt Komisijas lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Pircēja atrašanās vietas apgabaltiesā.
 10. Lojalitātes programma
  1. Veikalā darbojas lojalitātes programma, sīkāku informāciju var atrast šajā saitē…
 11. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par savām darbībām E-veikalā un tā reģistrācijas formās iesniegto datu pareizību. Ja Pircējs iesniedz kļūdainus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
  2. Pircējs pilnīgi atbild par savu pieejas datu nodošanu trešajām personām un sekām, kas rodas šī iemesla dēļ. 
  3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un savām saistībām, nebija iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika dota.
 12. Personas Datu Apstrāde
  1. Personas datu galvenais apstrādātājs ir Cosibella Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa (Polija), PVN maksātāja kods: PL5223180504, KRS 0000832314, REGON: 385746050, e-pasts: info@cosibella.lv.
  2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.
  3. Kontrolieris vāc šādus personas datus: vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti. Dati tiek izmantoti pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. Pārdevējs pārsūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus preču piegādes nolūkā.
  4. Personas dati, kas tiek iegūti klientam iegādājoties preci interneta veikalā, tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Datu komunikācija starp klientu un bankām ir šifrēta. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālai bankas un maksājumu kartes informācijai. Pārzinis neatklāj trešām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi.
 13. Nobeiguma noteikumi
  1. Šie Noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  2. Attiecībām, kas izriet uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
  3. Visi strīdi, kas radušies šo Noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
pixel